"STOP HUMAN TRAFFICKING"

"През август 2014 година Фондация "БЦДИ" завърши изпълнението на партньорски проект, финансиран от Европейската комисия по Програма ISECc- за предотвратяване и борба с престъпността, Главна дирекция "Вътрешни работи". Другите партньори по проекта, нарачен "STOP HUMAN TRAFFICKING" са: водеща организация е Immigrant council of Ireland- Ирландия, Klapeida Social and Psychological Centre, Литва, Mediterranean Institute of Gender Studies, Кипър, MONICA, Финландия.

Проектът е насочен към изследване на стратегии за намаляване на търсенето на услуги от жертви на трафик с цел сексуална експлоатация."