120 участника от България в дистанционното обучение в интернет платформата RAPVITE по проблемите на борбата с трафика на хора, насилствените бракове и престъпленията в името на честта.

БЦДИ е българският партньор в европейския проект „Изучаване на проблема трафик на хора, престъпления против честта, насилствени бракове и гражданско участие сред имигрантските общности в Африка и Източна Европа” RAPVITE, който започна през 2010 г. и ще продължи до края на 2011 г. Проектът е финансиран от програмата ДАФНЕ на ЕС.

Водещият партньор е Община Сенигалия, Италия, а останалите партньори са Университета Ка Фоскари (Венеция, Италия), Фондация Български Джендър Изследвания (България), Център за изучаване и памет за миграцията от Субсахарските области (Белгия), Комитет срещу модерното робство (Франция).

Електронна обучителна платформа по проблемите на трафика на хора, насилствените бракове и престъпления в името на честта стартира през април 2011 едновременно в Италия, България, Белгия и Франция. Българската група обучаеми е най-голямата – 120 участника, представители на българската правораздавателна система, Омбудсмана, Националната комисия за борба с трафика на хора, Общински администрации, Държавна агенция за закрила на детето, както и много представители на НПО. 

Основните теми на обучението са: Основни понятия и характеристики на трафика на хора в Европа, Антропология на обществата от Субсахарския регион, Способи за идентификация на жертви на трафик, насилствени бракове и престъпления в името на честта. 

Обучението е иновативно в дигитален формат, представено е в интернет платформата www.rapvite.eu. То ще продължи до края на септември, а успешно завършилите курса ще получат сертификати.