Изследване и кампания за повишаване на информираността по отношение на различията в регионите Хасково и Кърджали

26 Декември 2007

Фондация БЦДИ бе партньор на МТСП по проект \"За ползите от разнообразието\" в рамките на Европейската година на равните възможности за всички.

Проектът е в рамките на Европейската година за равните възможности за всички и включва изследване и кампания за повишаване на информираността по отношение на различията в регионите Хасково и Кърджали. Като партньор на Министерството на труда и социалната политика по проекта „За ползите от разнообразието” фондация БЦДИ поучи мандат за провеждане на социологическо изследване по темата, което бе осъществено от агенция „Скала”. Резултатите от проучването бяха оповестени на два регионални семинара в Хасково и Кърджали през декември 2007 г.