Насърчавне на българските жени чрез консултиране и водене на съдебни процеси за случаите на дискриминация на работното място (2008 – в процес)

10 Май 2008

Проектът ще се изпълнява от БЦДИ в София и от клоновете на БЦДИ в Пловдив и Хасково с подкрепата на Германския фонд за жените „Filia”.

Проектът се основава на изследванията, знанията и опита на фондацията в областта на дискриминация на основание на пола в заетостта, натрупани от създаването й досега и е част от програмата на БЦДИ за оказване на правна помощ. Проектът допълва и работата на Института за женски човешки права с практическа дейност на български юристи участници в Института.

Проектът ще се изпълнява от БЦДИ в София и от клоновете на БЦДИ в Пловдив и Хасково. Дейностите по проекта включват:

* предоставяне на правна помощ- консултации, водене на дела, включително на дела пред международни инстанции, за лица, които не могат да си позволят такава помощ, с акцент върху случаи на нарушения на права на жените
* продължаващо обучение на юристи от трите града по въпросите на дискриминацията в заетостта осигуряване на медйина разгласа на резултатите от проекта
* издаване на указания и методология за консултиране и водене на дела по въпросите на дискриминацията на основание на пола в заетостта

Проектът се осъществява с подкрепата на Германския фонд за жените „Filia”.

В изпълнението на проекта ще участват юристи от София, Пловдив и Хасково с интерес , умения и опит по проблемите на равнопоставеността на двата пола.
Други заинтересовани юристи могат да се свържат с фондацията, с оглед по- нататъшно обучение и бъдеща работа по конкретни случаи.