Мониторинг на приложението на законодателството за защита срещу домашното насилие

10 Март 2008
Проектът се осъществява съвместно с неправителствената организация от САЩ – Защитници за човешки права – Минесота. През 2007 г. БЦДИ и Защитниците за човешки права осъществиха мониторниг на приложението на Закона за защита срещу домашното насилие. През март 2008 г. бе издаден доклад на български и на английски език.

В рамките на две седмици – от 4 юли до 17 юли 2007 г., юристи от България и Минесота посетиха и интервюираха представители на полицията и съдебната система в 6 града в страната – Плевен, Русе, Варна, Бургас, Пловдив, София.

Една от срещите бе с г-жа Иванка Христова, зам. министъра на труда и социалната политика. По време на срещата зам. министър Христова и представителите на двете организации обсъдиха проблемите и постиженията при оказване на социална подкрепа на жертвите на домашно насилие. Бе обсъден и въпроса за възможностите за още по-активна съвместна работа както между изпълнителната власт и неправителствените организации, така и между местната власт, структурите на социалното подпомагане и гражданските организации по места. Според зам. министър Христова в този процес на съвместни действия ключова роля има човешкия потенциал и възможностите за финансиране както от страна на българската държава, така и от фондовете на ЕС.

Минесота е първият американски щат приел законодателство за защита срещу домашно насилие преди повече от 20 години. Според представителите от Защитници за човешки права в Минесота - Роуз Парк и Мери Елинджън, България напредва със сериозен темп при осигуряване на защита на жертвите на домашно насилие. Най-ефективно работят онези институции в страната, където са били осъществени обучения от неправителствените организации. Такива обучения в страната се организират от Фондация “БЦДИ” и Асоциация “Деметра” с представители на полицията, на съдебната система, със социални работници. Благодарение на тези обучения е създаден добър модел на общностна защита или т.нар. community response. Взаимната координация и общите действия на съд, полиция, неправителствени организации, местна власт и социални служби е единствения възможен начин за ефективна и бърза защита на жертвите на домашно насилие. Но за дабъдат още по-ефективни неправителствените организации имат нужда от много сериозна държавна подкрепа. Особено необходимо към момента е създаването на подслони за жертвите на домашно насилие.

Важно е всички органи и сектори работещи по темата да са запознати с динамиката и ефектите от домашното насилие върху жертвите. Например в Минесота са установили, че много често отделите за защита на детето когато се натъкнат на случаи на домашно насилие много често отделят детето от семейството, което води до допълнително виктимизиране на майката. “Такава практика е налице и в България” споделят наблюдателите от Минесота.

Според българските неправителствени организации, както и според гостите от САЩ не на последно място е нужна и промяна в българското законодателство, най-вече в посока на криминализиране на повторното извършване на акт на домашно насилие. Приемането на такива законодателни промени би довело до още по-бърза и ефективна защита на жертвите и до по-справедливо наказание на извършителя.

Проектът предвижда организиране на международна конференция, на която ще бъдат представени резултатите от мониторинга и ще бъдат направени предложения за промени в българското законодателство и практика при превенция и защита на жертвите на домашно насилие.

17 Юли 2007 г.