120 участника от България в дистанционното обучение в интернет платформата RAPVITE по проблемите на борбата с трафика на хора, насилствените бракове и престъпленията в името на честта.

БЦДИ е българският партньор в европейския проект „Изучаване на проблема трафик на хора, престъпления против честта, насилствени бракове и гражданско участие сред имигрантските общности в Африка и Източна Европа” RAPVITE, който започна през 2010 г. и ще продължи до края на 2011 г. Проектът е финансиран от програмата ДАФНЕ на ЕС.