От антидискриминация към равни възможности

Фондация БЦДИ бе партньор на Комисията за защита от дискриминация по проект за повишаване чувствителността по въпросите на дискриминацията, в рамките на Европейската година за равни възможности за всички.