Проект „Да спрем насилието срещу възрастните жени: STOPVI.E.W.”

Фондация БЦДИ е партньор в проект „Да спрем насилието срещу възрастните жени: STOPVI.E.W.”. Проектът започна през месец февруари 2011 г. и ще продължи до февруари 2013 г., финансиран по Европейска програма Дафне.

Водещ партньор е Auser Regionale Lombardia (Милано, Италия) а останалите партньори са: Фондация „Български център за джендър изследвания” (България), CNIDFF (Франция), ANJAF (Португалия), UNAF (Испания), ZDUS (Словения).