Изследване и кампания за повишаване на информираността по отношение на различията в регионите Хасково и Кърджали

Фондация БЦДИ бе партньор на МТСП по проект \"За ползите от разнообразието\" в рамките на Европейската година на равните възможности за всички.