Мониторинг на приложението на законодателството за защита срещу домашното насилие

​Проектът се осъществява съвместно с неправителствената организация от САЩ – Защитници за човешки права – Минесота. През 2007 г. БЦДИ и Защитниците за човешки права осъществиха мониторниг на приложението на Закона за защита срещу домашното насилие. През март 2008 г. бе издаден доклад на български и на английски език.