Иновативни социални услуги в общността

От 1 януари 2011 г. Фондация „Български център за джендър изследвания”, заедно с партньора си Фондация „Асоциация Анимус” започват изпълнението на проект „Разкриване и предоставяне на комплекс от иновативни социални услуги в общността за превенция и преодоляване на социалното изключване на пълнолетни лица пострадали от домашно насилие в градовете София, Пловдив и Димитровград”.