Разпространяване на опит и програми за интервенция в Европа за лишени от свобода - мъже извършители на насилие, основоно на пола и жени жертви

​Проектът SPREAD е подкрепен от Европейската комисия по програма Daphne.