Промяна на възгледите на младежите по отношение на дискриминацията чрез новаторско сътрудничество между Младежките центрове и НПО (2007)

Проектът е подкрепен от Европейската младежка фондация в рамките на Европейската година на равните възможности