Проект Създаване на условия за развитие на интердисциплинарни услуги за лица пострадали от домашно насилие в партньорство със Столична община, Община Етрополе и Община Брезник

Проектът е финансиран от Фонд за социално подпомагане, МТСП. Проектът предвижда продължаване развитието на интердисциплинарни услуги за пострадали от домашно насилие в гр. София, развитието им в гр. Етрополе и гр. Брезник.