Проект „Предоставяне на услугата Социален асистент”

​Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси “, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Предоставянето на услугата ще се извършва от социални асистенти за потребители, живеещи в гр. Хасково и гр. Кърджали.