“Популяризиране на механизмите за равенство между половете на местно ниво за България и Бивша югославска република Македония” и съпътстващия проект “ и Представяне на механизмите за недискриминация и равни възможности на местно ниво в България, Бивша югославска република Македония и Войводина”.( 2006-2008)

БЦДИ завърши през 2008 година проекта „Представяне на механизмите за недискриминация и равни възможности на местно ниво в България, Бивша югославска република Македония и Войводина“, финансиран от Министерството на външните работи на Кралство Норвегия за изработване на индикатори за равнопоставеност и недискриминация на местно ниво.