Нова мрежа за обмяна на опит в областта на програми за работа с извършители на сексуално насилие над деца и малолетни

Като част от Европейска програма „Нова мрежа за обмяна на опит в областта на програми за работа с извършители на сексуално насилие над деца и малолетни”, Фондация БЦДИ започна едногодишно проучване на програми и проекти, осъществени на територията на България, насочени към тази проблематика.