Насърчавне на българските жени чрез консултиране и водене на съдебни процеси за случаите на дискриминация на работното място (2008 – в процес)

​Проектът ще се изпълнява от БЦДИ в София и от клоновете на БЦДИ в Пловдив и Хасково с подкрепата на Германския фонд за жените „Filia”.