„Насърчаване на ефективното упражняване на функциите на националните съдилища и власти в България и Полша съгласно Регламент No 1/2003 на ЕС“

Фондация БЦДИ е партньор на Фондация Институт за европейски проекти по проект Насърчаване на ефективното упражняване на функциите на националните съдилища и власти в България и Полша съгласно Регламент No 1/2003 на ЕС