Изследване на насилието основано на пола сред имигрантските общности на територията на България

Като част от Европейска програма R.A.P.Vi.T.E., Българският център за джендър изследвания започна изследване на терен върху насилието основано на пола сред имигрантски общности.