Ефективна защита от множествена дискриминация на уязвими групи хора в София и Пловдив ( 2006 – 2007)