Превенция и защита срещу домашното насилие

12 Август 2010

► предоставяне на мултидисциплинарни услуги на пострадали от домашно насилие лица - социални, правни, психологически и др.
► застъпничество за политики и законодателство
► обучение на представители на полицията, магистрати, на местната власт, социални служби, на НПО
► мониторинг на законодателство и практика
► изграждане и поддържане на инфраструктура за възстановяване на пострадали лица – кризисни центрове, подслони
► програми за работа с извършители на насилие
► подготовка на материали и издания
► международен обмен и сътрудничество


София:

Координатори: Геновева Тишева, адв. Даниела Горбунова
Юристи: адв. Албена Койчева, адв. Даниела Горбунова
Мониторинг: Ваня Занетова

Пловдив:


Хасково:

Координатор: Петя Петкова
Юристи: Антония Филева