Социална справедливост и сътрудничество за развитие

► анализ и мониторинг на спазването на социално - икономическите права ► джендър анализ и мониторинг на макро - икономическите процеси и търговията ► анализ и мониторинг на джендър аспектите и социалните аспекти на ► политиката на сътрудничеството за развитие в България и ЕС

Координатори: Пламенка Маркова и Таня Тишева