Превенция и защита срещу домашното насилие

► предоставяне на мултидисциплинарни услуги на пострадали от домашно насилие лица - социални, правни, психологически и др. ► застъпничество за политики и законодателство ► обучение на представители на полицията, магистрати, на местната власт, социални служби, на НПО ► мониторинг на законодателство и практика 

София:

Координатори: Геновева Тишева, адв. Даниела Горбунова
Юристи: адв. Албена Койчева, адв. Даниела Горбунова
Мониторинг: Ваня Занетова

Пловдив:


Хасково:

Координатор: Петя Петкова
Юристи: Антония Филева