Правна програма

► анализ и мониторинг на законодателството - българско и международно ► становища по нормативни актове ► предложения за промени в законодателството ► правно консултиране на лица пострадали от насилие и дискриминация, на представители на уязвими групи

Координатори: 

адв. Даниела Горбунова, Геновева Тишева - София
адв. Милена Кадиева, адв. Милен Нейков - Пловдив
Антония Филева - Хасково, Димитровград