Младежка програма

► информационни кампании за младежи по проблемите на: младежкото участие в обществото, равнопоставеността на половете, права на човека и защита от дискриминация ► публикации, работа в мрежа и семинари по изброените теми ► младежки обмени

Координатори: Taня Тишева и Теодора Танева