Изследователска програма

Координатори: 

Пламенка Маркова, Геновева Тишева - София