Защита и подкрепа на хора с увреждания

► консултации, с акцент на жени с увреждания ► предоставяне на социални услуги ► защита срещу насилие и дискриминация

Координатори: 

Теодора Танева – София
Петя Петкова - Хасково
Шенай Бекир - Кърджали