Център за превенция "Подуяне"

Център за превенция "Подуяне" - ж.к. "Сухата река", бл. 18, вх. А. Всеки понеделник и вторник - 13:30 - 16:00

Линк