Денонощна гореща телефонна линия за жени, юноши и деца, преживели насилие