Фондация „П.У.Л.С.”

Център за хора пострадали от насилие и/или жертви на трафик. Ако имате нужда от помощ обадете се: 076 60 10 10 или 076 60 33 60

Facebook страница - тук.