Приемна за жертви на домашно насилие ж.к. Св. Троица

ж.к. "Св. Троица" бл.379 до вх. Г. Всяка сряда и четвъртък - 14:30 - 17:00