Екип София

Екипът на Фондация БЦДИ в гр. София се състои от юристи, експерти по социални дейности, психолог, политолог, специалисти за работа с медиите и връзки с обществеността, технически сътрудници, уеб дизайнер, счетоводител, филолог.


Геновева Тишева е управител на Фондация БЦДИ и юрист с дългогодишен опит в областта на правата на човека, женски човешки права и защита от домашно насилие. Геновева Тишева участва в изработването на Закона за защита срещу домашното насилие, Закона за борба с трафика на хора и др., има различни публикации в рамките на Фондация „БЦДИ” и в юридически списания относно универсалните и европейски стандарти за равнопоставеността и съответствието на българското законодателство.
През юли 2005 година Геновева Тишева е номинирана за Нобелова награда за мир.

Пламенка Маркова е член на Съвета на настоятелите на Фондация БЦДИ и съуправител. Тя юрист, специалист в областта на социалното и трудовото право.

Даниела Горбунова е председател на Съвета на настоятелите на Фондация БЦДИ. Тя е адвокат, специалист в правната защита на пострадали от домашно насилие.

Таня Тишева
е политолог, координатор проекти и програма “Социална справедливост и Сътрудничество за развитие” на Фондация БЦДИ.

Владислав Симеонов е експерт по информационни дейности и връзки с обществеността.

Албена Койчева е член на Съвета на настоятелите на Фондация БЦДИ, адвокат, специалист в правната защита на пострадали от домашно насилие. Тя работи към програмата за интердисциплинарна защита на пострадали от домашно насилие.

Към Фондация БЦДИ също така работят студенти и доброволци.