Равнопоставеност и права на жените по време и след пандемията от COVID-19

„Като се възстановим, ако останем пак на същото място, а не защитим още по-добре и на по-високо ниво правата на хората, би означавало, че не си е струвало изпитанието.“

Фондация БЦДИ публикува тази статия като част от инициативата й за разпространение на информация и позиции относно COVID-19, отраженията на пандемията и за периода след товa. Възнамеряваме инициативата да бъде споделена и от наши партньорски организации, с които заедно да я изведем напред.

В бюлетина, който организираме за целта, ще публикуваме и всички интересни гледни точки по съвременни въпроси на законодателство и политики във връзка с правата на човека, равнопоставеността, правата на уязвими групи.

Първата статия може да видите в прикачения файл.