За нас

Фондация "Български център за джендър изследвания" БЦДИ е създадена през 1998 г. като независима неправителствена организация, регистрирана по ЗЛС, ф.д. № 8516/1998. Организацията работи в областта на равенството между половете, домашно насилие и антидискриминация и репродуктивните права, като предоставя информация, изготвя изследвания, анализи и проектозакони, провежда кампании и лобира за законодателни промени, предоставя обучение и консултации за професионалисти и работи в широка мрежа от организации, публични институции и експерти.

Фондация "БЦДИ" има филиали в Пловдив, Хасково, Силистра и Горна Оряховица.
От 2001 г. Фондацията създаде "Младежка програма", чиято дейност се ръководи и е насочена към ученици и студенти.

Визията ни е утвърждаване на организацията като международен център от професионалисти в областта на антидискриминационното право, равенство между половете, домашно насилие, и репродуктивните права.