Екип

Ние се ръководим от европейските и универсални ценности за правата на човека и се стремим към прилагането на добрите практики в нашата област на действие.


Основният и най-ценен ресурс на БЦДИ от създаването й е човешкият. Екипът на организацията е  съставен от хора с общи интереси и цели - застъпници, водени от идеята за равнопоставеност и защита правата на човека.
Повечето от сътрудниците на организацията (юристи, социални работници, психолози и др.) също имат функции и отговорности по проекти и са с решаващо участие за успешното им изпълнение.
Организацията има създадена мрежа от юристи – в голямата си част адвокати, жени и мъже от София и от страната, които са квалифицирани да консултират и водят дела на лица, пострадали от домашно насилие и дискриминация. Това са професионалисти с богат опит.
БЦДИ разчита също така на силен екип от млади хора от София и страната, които поддържат диалог по основни проблеми за правата на човека и равнопоставеността.


Основни принципи на нашата работа са:

► провеждане на джендър подхода и на подхода на социалната справедливост във всички дейности на организацията;
► развиване на иновативни стратегии за защита на уязвими лица, пострадали от насилие, дискриминация, бедност и социална изолация;
► създаване на възможности за развитие и разгръщане на потенциала на работещите за фондацията лица чрез създаване на вътрешни и международни контакти и широки възможности за обучение;
► признаване на приоритетното значение и развиване на партньорства с лица и организации в страната и в чужбина.

Градове:

  1. София
  2. Пловдив
  3. Хасково