Новини

 • 02/11/20
  AVON България дарява 18 000 лева на „Алианс за защита от насилие основано на пола“

  В Световния месец за борба с насилието над жени, AVON България дарява 18 000 лева на своя партньор от неправителствения сектор - „Алианс за защита от насилие основано на пола“.

 • 05/10/20
  Пресконференция в гр. ВеликоТърново по проект „Да не останем нито едно нуждаещо се лице без грижа” – Защита на правата на уазвими лица, пострадали от домашно насилие в София , Хасково, Свиленград и Велико Тръново в условията на пандемия

  Фондация БЦДИ в сътрудничество с Дирекция "Социални дейности и здравеопазване" на община Велико Търново проведоха пресконференция на 3-ти септември 2020 г. в Прес центъра на БТА във връзка с изпълнението на проект „Да не останем нито едно нуждаещо се лице без грижа” – Защита на праватана уазвими лица, пострадали от домашно насилие в София, Хасково, Свиленград и Велико Търново в условията на пандемия финансира с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-151/2020г. от Министерство на правосъдието на Република България.

 • 31/07/20
  Call for Applications for the Women’s Human Rights Training Institute (WHRTI), 2020-2022

  New Deadline for applications: 10th of August 2020!

  Bulgarian Gender Research Foundation (BGRF),

  in cooperation with partners, and namely The Advocates for Human Rights from Minnesota, and European Women Lawyers’ Association /EWLA/

  are pleased to announce the

  Call for Applications to participate in the training programme of the Eighth Round of the Women’s Human Rights Training Institute (WHRTI-8), 2020-2022as a special round to enhance Women’s rights and women’s agency in the times of pandemic and post- pandemic of COVID-19

 • 22/06/20
  Започна изпълнението на Проект “Да не оставим нито едно нуждаещо се лице без грижа”- Защита на правата на уязвими лица, пострадали от домашно насилие в София, Хасково, Свиленград и Велико Търново в условията на пандемия

  През юни 2020 г. Фондация „Български център за джендър изследвания” /БЦДИ/ - София и БЦДИ - клон Хасково започнаха изпълнението на Проект “Да не оставим нито едно нуждаещо се лице без грижа” - Защита на правата на уязвими лица, пострадали от домашно насилие в София, Хасково, Свиленград и Велико Търново в условията на пандемия, подкрепен финансово по Договор № 93-00-152/08.06.2020 г.за безвъзмездна финансова помощ от Министерство на правосъдието на Република България.Срокът за изпълнението на проекта е до началото на октомври 2020 г. Изпълнението на проекта ще осигури и подкрепи продължаване предоставянето на услугите за жертви на домашно насилие в София, Хасково, Свиленград и Велико Търново, които включват безплатни консултации за пострадалите лица с психолог и юрист (съгласно чл. 5, ал. 1, т. 6 от Закона за защита от домашното насилие - ЗЗДН), както и изпълнение на специализирана програма за извършители на насилие по чл. 5, ал. 1, т. 5 от З

 • 18/06/20
  Унгарският закон за НПО с чуждестранно финансиране нарушава основни права

  https://www.mediapool.bg/ungarskiyat-zakon-za-npo-s-chuzhdestranno-finansirane-narushava-osnovni-prava-news302253.html

 • 18/06/20
  Денят на Бащата: Връзката е важна!

  Здравата връзка между бащата и детето е много важна в изграждането на житейско доверие, приятелство и пълноценна семейна среда. Тази година 21 юни – Ден на бащата в цял свят, ще бъде отбелязан у нас със забавно онлайн предизвикателство “Връзката е важна”. Деца и бащи ще обединят усилия в скаутска задача! Националната кампания “Да бъдеш Баща” кани всички татковци и малки ентусиасти да направят сами някои от емблематичните скаутски възли, които носят посланията за силна връзка и добър пример – Водачески възел, Спасителен възел и Възел на приятелството.

 • 28/05/20
  Call for Applications for the Women’s Human Rights Training Institute (WHRTI), 2020-2022

  Deadline for applications: 24th of July 2020

  Bulgarian Gender Research Foundation (BGRF),

  in cooperation with partners, and namely The Advocates for Human Rights from Minnesota, and European Women Lawyers’ Association /EWLA/

  are pleased to announce the

  Call for Applications to participate in the training programme of the Eighth Round of the Women’s Human Rights Training Institute (WHRTI-8), 2020-2022 as a special round to enhance Women’s rights and women’s agency in the times of pandemic and post- pandemic of COVID-19

 • 26/05/20
  Съвет за развитие на гражданското общество

  Фондация БЦДИ поздравява всички избрани организации от гражданското общество в първия Съвет по гражданското общество към МС. Пожелаваме успешен и ползотворен мандат за представителство от името на всички организации, като искаме да вярваме, че те ще допринесат за по-високи дози солидарност и съпричастност както в самото гражданско общество, така и в обществото като цяло.

  Надяваме се на навременна информация по всички интересуващи развитието на гражданското общество въпроси. Имаме готовност за съдействие и ще се радваме да бъдем информирани за стъпките, които следват.

  От екипа на БЦДИ

 • 21/05/20
  Избраха Диана Ковачева за Омбудсман на Република България

  Кандидатурата на Диана Ковачева бе гласувана от Народното събрание. От събралия се кворум на днешното заседание тя бе избрана с апсолютно мнозинство, което доказва, че макар и единствен кандида тя е неуспорим. Голяма подкрепа за своята кандидатура тя получи и от не малко неправителствени организации, което показва голямо доверие в нейния опит, професионални и морални качества. Досега Диана Ковачева изпълняваше длъжността заместник-омбудсман.

 • 06/05/20
  Национален план за жените, мира и сигурността 2020-2025

  През март 2020 г. Република България публикува своя Национален план за действие относно жените, мира и сигурността (2020-2025 г.). Планът е резултат от международните ангажименти на страната в изпълнение на редица резолюции на Съвета за сигурност към ООН и съдържа четири раздела касаещи закрилата на жените в ситуации на въоръжени конфликти, както и мерките за гарантиране участието на жените в дейностите по осигуряване на международните мир и сигурност. Алиансът за защита от насилие основано на пола, както и Българският център за джендър изследвания имаха активна роля при разработването на Националния план.

  Плана може да откриете в прикачения файл.

 • 24/03/20
  Уведомление за предоставяне на подкрепа в периода на обявеното извънредно положение в страната във връзка с разпространението на заразата с COVID-19

  Организациите от Сдружение "Алианс за защита от насилие основано на пола" – най-голямото обединение на специализирани организации, които действат на национално ниво и оказват психологическа, юридическа и социална подкрепа на лица пострадали от домашно насилие и други форми на насилие основано на пола в София и още единадесет града в страната.

 • 03/02/20
  Заповедите за незабавна защита от домашно насилие са скочили четирикратно през 2019 г.

  Четири пъти е скочил броят на издадените заповеди за незабавна защита от домашно насилие през 2019 г. в сравнение с 2018 г., сочат данни на МВР, предоставени по запитване на Български хелзинкски комитет. Заповедите за незабавна защита се издават от съда, разглеждащ делото за домашно насилие, за срока на съдебното производство, когато има данни, че здравето или животът на пострадалите са в пряка, непосредствена или последваща опасност.