Новини

 • 14/07/23
  Чрез превенция на насилието в семейството - към превенция на насилието в обществото

  Фондация БЦДИ изпълнява проект „Чрез превенция на насилието в семейството- към превенция на насилието в обществото“ в градовете София и Хасково, който се финансира от Министерство на правосъдието по договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-84/14.07.2023 г. Срокът за изпълнението на проекта е от 14 юли 2023 г. до 14 ноември 2023 г.

 • 12/07/23
  Call for Applications for the Women’s Human Rights Training Institute (WHRTI), 2023-2025

  Deadline for applications: 5 August 2023

  Bulgarian Gender Research Foundation (BGRF),

  in cooperation with partners, and namely The Advocates for Human Rights from Minnesota,

  are pleased to announce the

  Call for Applications to participate in the training programme of the 9th Round of the Women’s Human Rights Training Institute (WHRTI-9), 2023-2025

  as a special round to enhance women’s rights and women’s agency in times of crises

 • 05/07/23
  Европейската комисия започва кампания за борба със стереотипите относно равенството между мъже и жени

  В Европейския съюз стереотипите, свързани с пола, все още са широко разпространени. 44% от гражданите в ЕС смятат, че основната роля на жената е да се грижи за дома и семейството си. 

  Европейската комисия стартира кампания в социалните мрежи в целия Европейски съюз, която има за цел преосмисляне на гледните точки и иницииране на дискусия относно стереотипите, свързани с равенството между мъжете и жените.

 • 01/06/23
  Съветът на ЕС одобри въвеждането на Истанбулската конвенция

  Съветът на ЕС одобри въвеждането Истанбулската конвенция.

  Решението в Съвета на ЕС е прието с квалифицирано мнозинство. За постигането на такова мнозинство е нужна подкрепата на поне 15 от 27 страни (55 на сто), които представляват поне 65 на сто от населението в ЕС.

 • 30/05/23
  Работата с извършители – важна задача в превенцията на домашното насилие

  Фондация „Български център за джендър изследвания“ получи подкрепа от Европейската мрежа за работа с извършители на насилие (https://www.work-with-perpetrators.eu/) за проекта „Добри практики, предизвикателства и възможни решения в практическата работа с извършители на насилие в България“

 • 10/04/23
  В 49 Народно събрание са избрани 57 жени, което възлиза на 23,8% представителство

  По данни на Интерпаламентарния съюз до март 2023 г. средният процент за представителството на жените в парламента по света е 26,5% и в същата класация България е на 97-мо място по участие на жените в парламента. След като вече са ясни резултатите за избора на 49 НС страната ни отстъпва дори и 97-вата позиция.

 • 24/03/23
  Анонс

  Фондация БЦДИ[1] и Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола” (АЗНОП), от което БЦДИ е част, работят активно срещу насилието срещу жените и момичетата чрез превенция, обучение на професионалисти, както и добро сътрудничество с институциите на национално и местно ниво. Поставянето на правата на жените и момичетата в центъра на всички дейности, както и равнопоставеното участие на жените и мъжете са сред основните ни принципи на работа.

  Двете организации са част от Европейската мрежа „Жени срещу насилието” – Women against violence Europe, както и от Европейската мрежа за работа с извършители на насилие.

  Фондация БЦДИ и АЗНОП не са участници в обявената на 15 март 2023 г. коалиция, наречена“Заедно срещу насилието”, както и в свързания с това апел – подписка.


  [1] Фондация БЦДИ е неправителствена организация с консултативен статут към Икономическия и социален съвет на ООН от 2016 година.

 • 24/03/23
  Консултативни услуги за преживели насилие жени и деца – бежанци от Украйна в периода октомври 2022 – март 2023 г.

  В контекста на продължаващите военни действия в Украйна, Фондация БЦДИ стартира работа по проект „Помощ и подкрепа – отговор на бежанската криза с акцент върху преките услуги за жени и деца“. Предоставя се безплатна правна и психологическа консултативна помощ за преживели насилие, основано на полаи трафик на хора, жени и деца, бежанци от Украйна. Дейностите се осъществяват в София, Варна, Хасково, Димитровград, Велико Търново, Силистра, Ловеч, Дупница, Перник, със сътрудничество и на организации от Алианса за защита от насилие основано на пола.

 • 22/12/22
  Заключителни дейности по проект „Компенсация за пострадалите от престъпления, свързани с насилие основано на пола — VICO“

  Европейският проект VICO се изпълнява от чешката организация proFEM, унгарската организация PATENT и Фондация БЦДИ през 2021 и 2022 г.

  Независимо от процеса на транспониране на Директива 2012/29/EU и Директива 2004/80/EC в националните законодателства, съдилищата в трите държави по проекта срещат затруднения да ги квалифицират и да осигурят адекватна компенсация за насилието, основано на пола.

 • 12/12/22
  Lex Talks 2022: От войната в Украйна – до войната за правата на децата

  Правото на мир е първото условие, за да могат децата да живеят и да се развиват. Има невидими войни, които се случват ежедневно около нас, казаха лекторите по време на правно-дискусионния форум

 • 28/10/22
  40 години от присъединяването на България към Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women - CEDAW)

  На 25-ти октомври 2022 г. в Двореца на нациите в Женева в рамките на 83-тата сесия на Комитета CEDAW бе отбелязана 40-годишнината от ратификацията от страна на България на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените и 40-годишнината на Комитета по конвенцията. Събитието бе организирано от Постоянното представителство на Република България към ООН в Женева с участието на зам.-министър Коджабашев, посланик Юрий Щерк, членове на Комитета CEDAW, представители на чужди дипломатически мисии, експерти от ООН, а гражданските организации от България бяха представени от Сдружение Алианса за защита от насилие основано на пола и Фондация Български център за джендър изследвания.

 • 11/10/22
  Безплатна правна и психологическа помощ за жени и деца от Украйна, преживели насилие, основано на пола и трафик на хора

  В контекста на продължаващите военни действия в Украйна,Фондация БЦДИ стартира работа по проект „Помощ и подкрепа – отговор на бежанската криза с акцент върху преките услуги за жени и деца“. Предвижда се безплатна правна и психологическа консултативна помощ за преживели насилие, основано на полаи трафик на хора, жени и деца, бежанци от Украйна. От октомври 2022 до месец февруари 2023 г. дейностите ще се осъществяват в София, Варна, Хасково, Димитровград, Велико Търново, Силистра, Ловеч, Дупница, Перник, със сътрудничество и на организации от Алианса за защита от насилие основано на пола.