AVON България дарява 18 000 лева на „Алианс за защита от насилие основано на пола“

В Световния месец за борба с насилието над жени, AVON България дарява 18 000 лева на своя партньор от неправителствения сектор - „Алианс за защита от насилие основано на пола“.

02/11/20

Средствата ще бъдат използвани за поддържане на безплатна национална денонощна телефонна линия за насочване и консултиране на пострадали от домашно насилие лица.

Телефонната линия стартира благодарение на дарение в размер на 50 000 лв., което AVON България направи в края на 2017 година към „Алианс за защита от насилие основано на пола“, последвано от дарение в размер на 40 000 лв през ноември 2019. Номерът на линията е 080011977 и е напълно безплатен. Централата има възможност за приемане на 4 едновременни обаждания, които да бъдат насочвани към 12 мобилни линии, ситуирани в 12 града в страната, където има центрове за консултиране и настаняване на жертви на домашно насилие. Телефонната линия е обслужвана от специалисти, готови да окажат незабавна психологическа и практическа помощ на жертвата и да я насочат към конкретна институция или център, където да намери подслон и защита.

Към момента това е единствената денонощна линия, която е специализирана за домашно насилие и доверието към нея расте. За 2018г., от стартирането ѝ на 30.07.2018г. до 31.12.2018г. 114 жени са потърсили помощ за преживяно домашно насилие. През 2019 година 373 жени са се обадили за помощ, а през 2020 само за първото полугодие - 310 жени. Този драстичен пик в обажданията се дължи на социалната изолация покрай COVID-19, която постави много жени в принудителен контакт с насилник у дома.

Наблюдава се голямо увеличение на жените, които търсят възможност да бъдат настанени в кризисен център, за да могат да се спасят от насилието – за периода от стартирането на линията до 30.06.2020г. запитвания и насочване за настаняване има от общо 63 жени с 51 деца, като за 2018г. – 5 жени с 1 дете, за 2019г. – 26 жени с 24 деца, за 2020г. /до м.06.2020г./ – 32 жени с 25 деца.

От тази година линията има и фейсбук страница Гореща Линия Домашно Насилие, където нуждаещите се могат да се свържат с екипа и да получат консултация на месинджър, както и на имейл htl_080011977@abv.bg. Тази възможност е нова, но належаща в ситуация на изолация вкъщи заради световната пандемия от COVID19, когато не винаги е възможен разговор по телефона при акт на домашно насилие.

В отговор на нарастващия брой случаи на домашно насилие, през май тази година AVON дари 13 000 лв спешна подкрепа за осигуряване на услуги от първа линия на кризисен център SOS в гр. Варна – средства за кризисно настаняване, правно консултиране, транспортиране на жертвите от кризисен център до институции и др. С помощта на Български фонд за жените и Български дарителски форум AVON реализира дарение от почистващи продукти на стойност 35 000 лв. за организации в цялата страна (кризисни центрове и неправителствени организации, които се борят срещу насилие, основано на пола).

За да продължим да помагаме на жените и техните деца да се избавят от насилието, имаме нужда от твоята съпричастност - поръчай благотворителен продукт от синята серия, а Avon ще дари 100% от печалбата за каузата.

Бъди част от промяната, нека заедно да изградим свят без насилие. Благодарим за подкрепата!

Поръчай благотворителен продукт от тук!

 • 31/03/21
  Проект „Компенсация на жертвите на престъпления, основани на пола” - VICO

  Европейският проект VICO се изпълнява от чешката организация proFEM, унгарската организация PATENT и Фондация БЦДИ в рамките на две години. Партньорите по проекта обединяват усилия за принос към пълно упражняване на правата за защита от насилие, основано на пола, и най-вече правото на компенсация.

 • 22/03/21
  Велина Тодорова: Всеки нов закон трябва да получава оценка за отражението му върху децата и семействата

  Велина Тодорова

  Велина Тодорова

  Доц. д-р Велина Тодорова е зам.-председател на Комитета за правата на детето на ООН, доцент по Гражданско и семейно право в Юридическия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Тя е експерт с повече от 25 години опит в сферата на правата на детето - детски труд, домашно насилие, права на деца с увреждания, младежко правосъдие и др. Интервюто с нея е по повод кампанията на Националната мрежа за децата "Парламентарна група за децата".

 • 22/03/21
  За разплод: Жените според предизборните програми

  /Светла Енчева

  Жените съставляват повече от половината население на България – 51,5%. Как политическите субекти, които имат шансове да влязат в следващия парламент, си представят мястото им в обществото? Какви са техните позиции (и имат ли изобщо такива) по теми като адекватното представяне на жените в политиката, равноправието на работното място, недопускането на дискриминация по полов признак, превенцията на насилието, основано на пола, правото на аборт? Какво място отреждат те на жената в семейството?