40 години от присъединяването на България към Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women - CEDAW)

На 25-ти октомври 2022 г. в Двореца на нациите в Женева в рамките на 83-тата сесия на Комитета CEDAW бе отбелязана 40-годишнината от ратификацията от страна на България на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените и 40-годишнината на Комитета по конвенцията. Събитието бе организирано от Постоянното представителство на Република България към ООН в Женева с участието на зам.-министър Коджабашев, посланик Юрий Щерк, членове на Комитета CEDAW, представители на чужди дипломатически мисии, експерти от ООН, а гражданските организации от България бяха представени от Сдружение Алианса за защита от насилие основано на пола и Фондация Български център за джендър изследвания.

https://www.mfa.bg/bg/news/35368

 • 24/03/23
  Анонс

  Фондация БЦДИ[1] и Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола” (АЗНОП), от което БЦДИ е част, работят активно срещу насилието срещу жените и момичетата чрез превенция, обучение на професионалисти, както и добро сътрудничество с институциите на национално и местно ниво. Поставянето на правата на жените и момичетата в центъра на всички дейности, както и равнопоставеното участие на жените и мъжете са сред основните ни принципи на работа.

  Двете организации са част от Европейската мрежа „Жени срещу насилието” – Women against violence Europe, както и от Европейската мрежа за работа с извършители на насилие.

  Фондация БЦДИ и АЗНОП не са участници в обявената на 15 март 2023 г. коалиция, наречена“Заедно срещу насилието”, както и в свързания с това апел – подписка.


  [1] Фондация БЦДИ е неправителствена организация с консултативен статут към Икономическия и социален съвет на ООН от 2016 година.

 • 24/03/23
  Консултативни услуги за преживели насилие жени и деца – бежанци от Украйна в периода октомври 2022 – март 2023 г.

  В контекста на продължаващите военни действия в Украйна, Фондация БЦДИ стартира работа по проект „Помощ и подкрепа – отговор на бежанската криза с акцент върху преките услуги за жени и деца“. Предоставя се безплатна правна и психологическа консултативна помощ за преживели насилие, основано на полаи трафик на хора, жени и деца, бежанци от Украйна. Дейностите се осъществяват в София, Варна, Хасково, Димитровград, Велико Търново, Силистра, Ловеч, Дупница, Перник, със сътрудничество и на организации от Алианса за защита от насилие основано на пола.

 • 22/12/22
  Заключителни дейности по проект „Компенсация за пострадалите от престъпления, свързани с насилие основано на пола — VICO“

  Европейският проект VICO се изпълнява от чешката организация proFEM, унгарската организация PATENT и Фондация БЦДИ през 2021 и 2022 г.

  Независимо от процеса на транспониране на Директива 2012/29/EU и Директива 2004/80/EC в националните законодателства, съдилищата в трите държави по проекта срещат затруднения да ги квалифицират и да осигурят адекватна компенсация за насилието, основано на пола.