Форум, организиран от Фондация БЦДИ като член на Европейската мрежа за дълга и развитието (Eurodad)

На 28 май 2021 г. в Рослин Сентрал Парк Хотел София се проведе първата среща, посветена на представянето на приоритетите на Европейската мрежа за дълга и развитието - European Networkfor Debtand Development (Eurodad).

16/06/21

Фондация БЦДИ e сред новите членове на Eurodad - мрежа от 59 граждански организации от 28 европейски държави, които работят за трансформативни специфични промени на глобалните и европейските политики, институции, правила и структури за осъществяването на демократично контролирани, екологично устойчиви финансови и икономически системи.

Във форума се включиха експерти от гражданския и академичния сектор представители на Сдружение “За земята” - асоцииран партньор на Eurodad. Обсъдени бяха теми, свързани с равнопоставеността на половете, финансиране за развитие и за борба с климатичните промени,социална справедливост и икономически възможности, екология, опазване чистотата на въздуха, биоразнообразието и гражданската активност в страната и по света. Подготвена е публикация на български език по темата за взаимовръзката между финансирането за развитие и финансирането на борбата с климатичните промени в контекста на пандемията.

Това бе първият от поредица от форуми, които ще се проведат и в други градове в страната.