Конкурс за учители и ученици по проект SAME WORLD – Европейски конкурс за добри практики в областта на образованието за екологично устойчиво развитие

Фондация „Български център за джендър изследвания” обявява Европейски конкурс за добри практики в областта на образованието за екологично устойчиво развитие (включващ темите изменения на климата, екологична миграция, екологична справедливост) като част от проект „Един свят за всички” (www.sameworld.eu).

07/04/17

Проектът се изпълнявав 10 европейски държави и е насочен към повишаване на информираността на учениците и учителите в областта на екологичната справедливост, изменението на климата и екологична миграция. Основната му цел е да насърчава критичното мислене, повишено разбиране, представяне на модели за устойчиви начини на живот и практики, както и насърчаване на активно гражданство. Резултатите от проекта ще бъдат разпространение не само в страните – Италия, Германия, Словения, Словакия, България, Португалия, Унгария, Испания, Естония и Гърция, където се осществяват дейностите по проекта, но също така и в Мозамбик, Мианмар, Танзания, Кения, Република Македония, Ирландия, Великобритания, Белгия и Литва.

Конкурсът има за цел идентифициране и определяне на добри образователни практики, насочени към темите околна среда и устойчиво развитие в рамките на формалните системи за образование в Европа.

Участници в конкурса могат да бъдат ученици и учители от горен курс от българските средни училища. Групата – победител в конкурса (учители и ученици, които участват в добрата практика) ще спечелят вълнуващо пътуване и ценен опит, като вземат участие в предстоящия международен обмен по проекта, който ще се проведе в Португалия през октомври 2017 г.

Очакваме вашите заявления за участие до 18-ти май 2017 г. Заявленията трябва да бъдат попълнени в посочената апликационна форма и изпратена на e-mail:sameworld_bg@mail.bg

Като прикачени файлове можете да откриете цялата информация за конкурса и формуляра за кандидатстване.