Велина Тодорова: Всеки нов закон трябва да получава оценка за отражението му върху децата и семействата

Велина Тодорова

Велина Тодорова

Доц. д-р Велина Тодорова е зам.-председател на Комитета за правата на детето на ООН, доцент по Гражданско и семейно право в Юридическия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Тя е експерт с повече от 25 години опит в сферата на правата на детето - детски труд, домашно насилие, права на деца с увреждания, младежко правосъдие и др. Интервюто с нея е по повод кампанията на Националната мрежа за децата "Парламентарна група за децата".

22/03/21

Предстоят парламентарни избори, коя е най-важната промяна, свързана с политиките за децата и семейството, която трябва да направят новите управляващи?

- Според мен най-важното е новите управляващи да работят за промяна на цялостното отношение на обществото към децата и семейството. Политиките за тях трябва да станат приоритет, което да проличи на институционално, бюджетно и законодателно ниво.

Политиците трябва ясно да заявят защо и как точно подкрепят децата и семейството. Не трябва да се допуска противопоставяне между децата и семейството. Децата имат своите права, като самостоятелни и развиващи се личности. Естествената среда за тяхното отглеждане и развитие е именно семейството, което трябва да получи всякаква подкрепа от държавата и обществото, в изпълнение на българската Конституция. Новите управляващи трябва да започнат да говорят за децата точно така и постоянно. Не умилително, не за това, че обичаме децата и че те са нашето бъдеще, което е ясно, но отмества фокуса на вниманието.

Важното е какво правят политиците сега, за да растат децата в България здрави, свободни, образовани и щастливи. Например, точно колко обществени средства се инвестират в детско здравеопазване и в какво, в образование и за какво, за игра, спорт, развлечения, за услуги за деца и родители, за чиста природа и въздух, за опазване на биоразнообразието и културното наследство.

Кампании за защита правата на децата и подкрепа на семействата трябва постоянно да текат по медиите. Всяка нова политика или закон трябва да получават оценка за отражението им върху децата и семействата и как ще се компенсират евентуалните им неблагоприятни въздействия.

И не на последно място, уважителното отношение към децата като към граждани с права няма как да се постигне без цялостната промяна, която очакваме - върховенство на правото, зачитане и защита на правата на човека, прозрачна и честна политика в интерес на гражданите.

В коя сфера са най-сериозните проблеми на децата в България?

- Според мен най-сериозен е проблемът с детската бедност. Тя не е само финансова, но и структурна. Изразява се с неравния достъп на цели групи деца до основни права - например достойни условия за живот, достъп до чиста вода, отопление, храна и лекарства. Бедността засяга и достъпа на децата до образование и развитие. Бедността често прави недостъпна защитата срещу насилие и принуждава децата да се включат в експлоататорски практики, които намаляват значително шансовете им за включване в обществения живот.
Бедността много често е функция на етнически или социален произход, на образователното равнище на родителите, но и на неравномерно и несправедливо разпределение на ресурси и услуги на територията. Тук възникват и теми като дискриминация, участие на децата и пр.

Много сериозен е проблемът със занемаряването на институциите, които реализират политиките за децата и семейството, включително на професионалистите в секторите - социална работа, детска психология и психиатрия, педиатрия, услуги за социална рехабилитация и реинтеграция и др. Занемарени са и услугите за превенция на изоставянето на деца, реинтеграцията им в семейството, алтернативни грижи и грижи за децата-жертви на зависимости, насилие и престъпления.

Институциите не работят в координация, все още нямат капацитет в действията си да се ръководят с предимство от интересите на децата, както и да създават предпоставките за изслушване на децата и отчитане на мнението им.

Какви са вашите впечатления, гарантирани ли са правата на децата от българските политици?

- Моите впечатления са, че има още много работа в тази посока. Особено притеснително е, че темата за децата и техните права се политизира до крайност, като се противопоставя на темата за семейството и ролята на държавата.

Политизирането на темата в популисткия дискурс - свързването й с темите за патриотизма, националните особености, традиционното семейство, в съчетание с речта на омразата към различните, пречи на модернизирането на българската обществена среда.

Извън постигане на някакви краткосрочни политически ползи за конкретните партии, не виждам с какво този дискурс подкрепя българските деца и семейства. Живеем в модерен свят, в който и българското общество претендира за електронно правителство, преодоляване на дигиталната бедност, за въвеждане на изкуствения интелект, за зелена икономика, почтена политика, върховенство на правото и изкореняване на корупцията. Българските родители и деца се възползват от свободата на движение и установяване в ЕС.

Това отворено и модернизиращо се общество драматично контрастира на пропагандираната теза за затвореното семейство, в което мъжът доминира като всевластен патриарх, жената остава единствено в ролята си на майка и грижовна домакиня, а детето - подчинено и безгласно, наказвано с бой и забрани. Политиците трябва да са честни и почтени с избирателите си, когато отправят послания, свързани с децата и семейството.

Какво бихте препоръчали на бъдещите депутати във връзка с тяхната работа по отношение на децата?

- Всеки народен представител трябва да получи Конвенцията за правата на детето и да я прочете внимателно. Да си постави в приоритетите защитата на правата на децата и поне 2-3 пъти годишно в мандата си да се ангажира с тема, свързана с правата на децата.

Бъдещото Народно събрание трябва най-после да реши въпроса с институциите в изпълнителната власт, които отговарят за политиките за децата и семейството. Отдавна е необходимо представителство на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) в Министерския съвет, ясни мандати на ДАЗД и Агенцията за социално подпомагане (АСП) за да се постигнат и видими резултати от тяхното съществуване. Въпросът за децентрализацията на АСП, за подобряване на качеството и условията на труд на работната сила в системата и редица други въпроси, трябва да бъдат решени от народното представителство.

Защо е важно политическите партии да се обединят по темите, свързани с децата? Как според Вас може да бъде полезна инициативата "Парламентарна група за децата"?

- Важно е, защото правата на децата и подкрепата за семейството не е политически въпрос в държава, чиято Конституция се е произнесла така. Това е тема, по която в България трябва отдавна да има обединение, най-малкото защото децата нямат политическо представителство, детството е много важен период от живота на всеки човек, ако го пропуснем или занемарим - възникват много политически теми - как допуснахме и как да се справим с неграмотност, безработица, лошо качество на работната сила, емиграция, престъпност и пр.
Инициативата "Парламентарна група за децата" може да бъде полезна, според мен, именно с това, че може да обедини представители на различни политически партии, които могат и искат да работят по теми, свързани с децата и техните права. Групата ще придаде видимост, ще приоритизира темите, ще ускори вземането и изпълнението на политическите решения в тази област.

Източник: www.dnevnik.bg

 • 28/10/22
  40 години от присъединяването на България към Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women - CEDAW)

  На 25-ти октомври 2022 г. в Двореца на нациите в Женева в рамките на 83-тата сесия на Комитета CEDAW бе отбелязана 40-годишнината от ратификацията от страна на България на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените и 40-годишнината на Комитета по конвенцията. Събитието бе организирано от Постоянното представителство на Република България към ООН в Женева с участието на зам.-министър Коджабашев, посланик Юрий Щерк, членове на Комитета CEDAW, представители на чужди дипломатически мисии, експерти от ООН, а гражданските организации от България бяха представени от Сдружение Алианса за защита от насилие основано на пола и Фондация Български център за джендър изследвания.

 • 11/10/22
  Безплатна правна и психологическа помощ за жени и деца от Украйна, преживели насилие, основано на пола и трафик на хора

  В контекста на продължаващите военни действия в Украйна,Фондация БЦДИ стартира работа по проект „Помощ и подкрепа – отговор на бежанската криза с акцент върху преките услуги за жени и деца“. Предвижда се безплатна правна и психологическа консултативна помощ за преживели насилие, основано на полаи трафик на хора, жени и деца, бежанци от Украйна. От октомври 2022 до месец февруари 2023 г. дейностите ще се осъществяват в София, Варна, Хасково, Димитровград, Велико Търново, Силистра, Ловеч, Дупница, Перник, със сътрудничество и на организации от Алианса за защита от насилие основано на пола.

 • 22/08/22
  Проект предоставя възможности за овластяване на жените, преживели насилие чрез предприемачество

  Фондация БЦДИ е партньор по проект „Овластяване на жените, преживели насилие чрез предприемачество“ (EASE - Empowering Adult Survivors of domestic violence through Entrepreneurship), чиято цел е подпомагане на преживели домашно насилие жени при тяхното възстановяване и професионална реинтеграция чрез програми за обучение и менторство в областта на предприемачеството. Осъществява се с подкрепата на Програма Еразъм+ на Европейската комисияв периода 2022 – 2025 г.Водещ партньор е Мюнхенското бизнес училище (Германия), а останалите участници в консорциума са IPAG Business School (Франция), University of New York in Prague, (Чехия), организацията Led By HER (Франция), ThinkYoung (Белгия) и Фондация „Български център за джендър изследвания“ (България).