Проект предоставя възможности за овластяване на жените, преживели насилие чрез предприемачество

Фондация БЦДИ е партньор по проект „Овластяване на жените, преживели насилие чрез предприемачество“ (EASE - Empowering Adult Survivors of domestic violence through Entrepreneurship), чиято цел е подпомагане на преживели домашно насилие жени при тяхното възстановяване и професионална реинтеграция чрез програми за обучение и менторство в областта на предприемачеството. Осъществява се с подкрепата на Програма Еразъм+ на Европейската комисияв периода 2022 – 2025 г.Водещ партньор е Мюнхенското бизнес училище (Германия), а останалите участници в консорциума са IPAG Business School (Франция), University of New York in Prague, (Чехия), организацията Led By HER (Франция), ThinkYoung (Белгия) и Фондация „Български център за джендър изследвания“ (България).

22/08/22

Проектът EASE е насочен към овластяване на преживели домашно насилие чрез предприемачество. В ход е разработването на програма за обучение и менторство, която ще се прилага от януари 2023 г. и в България. Тя ще допринесе за развиване на умения за започване на собствен бизнес и за промяна в личен и професионален план. Ориентирана е към индивидуалните възможности и потребности на преживелите домашно насилие в три европейски страни: Чехия, България и Франция. Програмата се развиваизвън системата на академичното висше образование, като дава възможности за менторство. Тя може да бъде прилагана в цяла Европа и е възможност за висшите учебни заведения да обогатят своите учебни програми и да предложат нови образователни перспективи за възрастни, които са завършили училище.

Други дейности по проекта са проведените фокус-групи в България, Франция и Чехия, международен уебинар за обмяна на опит относно методологията на проекта, която използва фокус-групите за развиване на предприемачески умения сред уязвими групи (проведен през юли 2022г. с над 40 участника), информационна кампания и екипни срещи по проекта в участващите държави.

Домашното насилие не само оказва дълбоко въздействие върху личния живот на жените, но има трайни последици върху ежедневната им работа, кариерно развитие и професионално самочувствие. Много от жертвите на домашно насилие са наети на непълно работно време или на почасова работа със значително по-ниско заплащане в сравнение с жените, които не са засегнати от този проблем. Тази ситуация беше допълнително влошена врезултат на пандемията от Ковид-19.

Предприемачеството може да изиграе значителна роля в подпомагането на жените да постигнат финансова независимост и да помогне те да се чувстват по-уверени и пълноценни личности.