Позиция за мир и прекратяване на всички военни действия в Украйна

Организации от Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола”
Фондация „Български център за джендър изследвания” – София и Хасково
Асоциация „Деметра” – Бургас
Фондация „Отворена врата” – София и Ловеч

01/03/22

Ние като граждани на РБългария и представители на неправителствени организации за равнопоставеност и права на жените, се обявяваме категорично срещу акта на агресия и военните действия, започнали на 24 февруари 2022 г. на правителството на Русия срещу Украйна и украинския народ.

Тези военни действия представляват акт на агресия и престъпление срещу мира, нарушение на международното право, независимо дали има формално обявена война. За тях не може да има никакво оправдание от политическо, икономическо, военно или каквото и да било друго естество. Те представляват нарушение на Устава на ООН, според който: „Всички членове на организацията се въздържат в международните си отношения от заплашване със сила или употреба на сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на която и да е държава или по какъвто и да е друг начин, несъвместим с целите на Обединените нации.„( Чл. 2 параграф 4).

Съгласно Резолюция 3314 (XXIX) на Общото събрание на ООН от 1974 година, с която единодушно е прието определение за агресия в международното право: «Агресия е употребата на военна сила от една държава срещу суверенитета, териториалната цялост или политическата независимост на друга държава, или по какъвто и да било друг начин несъвместим с Обединените нации.» Съгласно този документ военната агресия «представлява престъпление срещу международния мир» и «поражда международна отговорност». Последиците от подобна военна агресия са непредвидими и засягат всички ни в Европа и дори по света.

Ние осъждаме остро военната агресия, която е в нарушение на правата на човека, на първо място е нарушение и заплаха заправото на живот на всички мирни граждани на Украйна. Повече от 25 населени места на територията на Украйна са били атакувани от Русия. Като организации, работещи за правата на човека и срещу всички форми на насилие, особено насилието срещу жените и децата, сме силно загрижени за хилядите украински жени и деца, които са подложени на руските атаки, както и за тези, които са принудени да поемат трудния път да търсят спасение в съседни и други държави. Хиляди украински мъже, техни близки, ще бъдат мобилизирани и ще рискуват живота си за свободата на родината си.

Това, че военната агресия се предприема и в условията на пандемия я прави още по- недопустима и жестока.

Ние от Алианса за защита от насилие основано на пола настояваме за установяване на мир в Украйна: преди всичко за незабавно прекратяване на всички военни действия, след това уреждане на последиците от тях и решаване на всякакви международни спорове единствено чрез преговори. Подкрепяме действията на правителството на Р България, както и на ЕС, и на международната общност в посока на установяване на мир. В случая става въпрос за международна отговорност, не само за защита на национални интереси.

Ние ще подкрепяме кампанията на Българския червен кръст в помощ на пострадалите в Украйна.

В същото време можем да предоставяме психологически и юридически услуги и да осигурим подслон за жени и деца от Украйна, в рамките на капацитета на управляваните от нашите организации кризисни центрове в страната.