Становище на Фондация „БЦДИ” – София относно убийството на генерал Солеймани

Ние, като организация с ясни и последователни позиции срещу насилието, терористичните атаки и срещу войната, изразяваме силно безпокойство от извършеното от командването на САЩ убийство на иранския генерал Солеймани в Ирак.

08/01/20

По начина на извършване и в сегашния международен контекст този акт представлява според нас незаконно посегателство върху живота на генерала и на поне още 9 души, което е в нарушение на международното право и на международното право за правата на човека. При отсъствието на активни военни действия, при липса на ясни доказателства за непосредствена смъртна опасност, както и за ситуация на неизбежна отбрана, екзекуцията на генерала и останалите загинали лица не може да бъде законно оправдана. В този смисъл ние се присъединяваме към мнението на Специалния докладчик на ООН по извънсъдебните екзекуции.

Силно сме обезпокоени от ескалацията на напрежението в резултат на това убийство и от непредвидимите последици за региона и за света от такава ескалация в отношенията между две големи държави, притежаващи ядрени програми. В момента всички граждани и на САЩ, и на Европа, а и по света, са поставени в още по-голяма опасност от нападения.

Надяваме се на въздържане на САЩ и Иран от по-нататъшни агресивни действия, както и за активна позиция и дейност на международната общност, на ООН и на Европейския съюз за омиротворяване на ситуацията и намаляване на рисковете от по- нататъшни конфликти.

Призоваваме българските власти да имат активна позиция в тази насока и действат с необходимото внимание и предпазливост при поемане на международни ангажименти за стратегическо сътрудничество, предвид сегашната обстановка и рисковете за България и за региона. Надяваме се, че всички решения за България и българските граждани ще бъдат вземани по законен и прозрачен начин и хората ще бъдат своевременно информирани на всеки етап, преди вземането на решения.

 • 28/10/22
  40 години от присъединяването на България към Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women - CEDAW)

  На 25-ти октомври 2022 г. в Двореца на нациите в Женева в рамките на 83-тата сесия на Комитета CEDAW бе отбелязана 40-годишнината от ратификацията от страна на България на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените и 40-годишнината на Комитета по конвенцията. Събитието бе организирано от Постоянното представителство на Република България към ООН в Женева с участието на зам.-министър Коджабашев, посланик Юрий Щерк, членове на Комитета CEDAW, представители на чужди дипломатически мисии, експерти от ООН, а гражданските организации от България бяха представени от Сдружение Алианса за защита от насилие основано на пола и Фондация Български център за джендър изследвания.

 • 11/10/22
  Безплатна правна и психологическа помощ за жени и деца от Украйна, преживели насилие, основано на пола и трафик на хора

  В контекста на продължаващите военни действия в Украйна,Фондация БЦДИ стартира работа по проект „Помощ и подкрепа – отговор на бежанската криза с акцент върху преките услуги за жени и деца“. Предвижда се безплатна правна и психологическа консултативна помощ за преживели насилие, основано на полаи трафик на хора, жени и деца, бежанци от Украйна. От октомври 2022 до месец февруари 2023 г. дейностите ще се осъществяват в София, Варна, Хасково, Димитровград, Велико Търново, Силистра, Ловеч, Дупница, Перник, със сътрудничество и на организации от Алианса за защита от насилие основано на пола.

 • 22/08/22
  Проект предоставя възможности за овластяване на жените, преживели насилие чрез предприемачество

  Фондация БЦДИ е партньор по проект „Овластяване на жените, преживели насилие чрез предприемачество“ (EASE - Empowering Adult Survivors of domestic violence through Entrepreneurship), чиято цел е подпомагане на преживели домашно насилие жени при тяхното възстановяване и професионална реинтеграция чрез програми за обучение и менторство в областта на предприемачеството. Осъществява се с подкрепата на Програма Еразъм+ на Европейската комисияв периода 2022 – 2025 г.Водещ партньор е Мюнхенското бизнес училище (Германия), а останалите участници в консорциума са IPAG Business School (Франция), University of New York in Prague, (Чехия), организацията Led By HER (Франция), ThinkYoung (Белгия) и Фондация „Български център за джендър изследвания“ (България).