Парламентът на Молдова ратифицира Истанбулската конвенция

КИШИНЕВ, 1 октомври 2021 г. /MOLDPRES/ - Парламентът на Молдова одобри ратифицирането на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието над жени и домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция).

19/10/21

Държавите, подписали конвенцията от 81 члена, се ангажират за борба, превенция и преследване на насилието над жени, домашното насилие иза защита на жертвите на насилие и приемане на цялостни политики.

С ратифицирането на Конвенцията молдовските власти надлежно се ангажират да преследват насилието над жени, да разпределят ресурси, за да осигурят функционирането на кризисни центрове, горещи денонощни телефонни линии, приюти за жертви на насилие, предоставянето на психологическа и правна помощ и други мерки.

Документът е приет на 11 май 2011 г. До момента Конвенцията е ратифицирана от 34 държави членки на Съвета на Европа.

https://www.moldpres.md/en/news/2021/10/01/21007274

За контакти:

Фондация БЦДИ - София
Адрес: бул. „Васил Левски” 33, София 1142
Тел.: 02/963 53 57
e-mail: office@bgrf.org