Чрез превенция на насилието в семейството - към превенция на насилието в обществото

Проект „Чрез превенция на насилието в семейството - към превенция на насилието в обществото“ бе успешно изпълнен от Фондация БЦДИ в рамките на периода 14 юли – 14 ноември 2023 г. (по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-84/14.07.2023 г., сключен с Министерство на правосъдието на РБ).

14/11/23

В консултативните центрове в София и Хасково бяха осъществени консултации общо с 29 лица (социално-психологическо консултиране, психологическо консултиране, юридическо консултиране по ЗЗДН, програма за работа с извършители на домашно насилие). Фондацията работи в добро сътрудничество с Националното бюро за правна помощ и всички заинтересовани по темата институции – съд, прокуратура, полиция, социални и здравни служби, Кризисни центровe за жертви на домашно насилие,мрежи от НПО, образователни институции и др. Превенцията и изграждането на обществена нетърпимост към домашното насилие са ключови в борбата с насилието в семейството и обществото. Ето защо в рамките на проект бе изготвена Програма за обучение и защита от домашно насилие и превенция“за студентите в Департамент „Право“, Департамент „Когнитивни науки и психология“ и Училище за професионално и продължаващо образование в Нов Български Университет.