Форум, организиран от Фондация БЦДИ като член на Европейската мрежа за дълга и развитието (Eurodad)

На 28 май 2021 г. в Рослин Сентрал Парк Хотел София се проведе първата среща, посветена на представянето на приоритетите на Европейската мрежа за дълга и развитието - European Networkfor Debtand Development (Eurodad).

16/06/21

Фондация БЦДИ e сред новите членове на Eurodad - мрежа от 59 граждански организации от 28 европейски държави, които работят за трансформативни специфични промени на глобалните и европейските политики, институции, правила и структури за осъществяването на демократично контролирани, екологично устойчиви финансови и икономически системи.

Във форума се включиха експерти от гражданския и академичния сектор представители на Сдружение “За земята” - асоцииран партньор на Eurodad. Обсъдени бяха теми, свързани с равнопоставеността на половете, финансиране за развитие и за борба с климатичните промени,социална справедливост и икономически възможности, екология, опазване чистотата на въздуха, биоразнообразието и гражданската активност в страната и по света. Подготвена е публикация на български език по темата за взаимовръзката между финансирането за развитие и финансирането на борбата с климатичните промени в контекста на пандемията.

Това бе първият от поредица от форуми, които ще се проведат и в други градове в страната.

 • 31/03/21
  Проект „Компенсация на жертвите на престъпления, основани на пола” - VICO

  Европейският проект VICO се изпълнява от чешката организация proFEM, унгарската организация PATENT и Фондация БЦДИ в рамките на две години. Партньорите по проекта обединяват усилия за принос към пълно упражняване на правата за защита от насилие, основано на пола, и най-вече правото на компенсация.

 • 22/03/21
  Велина Тодорова: Всеки нов закон трябва да получава оценка за отражението му върху децата и семействата

  Велина Тодорова

  Велина Тодорова

  Доц. д-р Велина Тодорова е зам.-председател на Комитета за правата на детето на ООН, доцент по Гражданско и семейно право в Юридическия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Тя е експерт с повече от 25 години опит в сферата на правата на детето - детски труд, домашно насилие, права на деца с увреждания, младежко правосъдие и др. Интервюто с нея е по повод кампанията на Националната мрежа за децата "Парламентарна група за децата".

 • 22/03/21
  За разплод: Жените според предизборните програми

  /Светла Енчева

  Жените съставляват повече от половината население на България – 51,5%. Как политическите субекти, които имат шансове да влязат в следващия парламент, си представят мястото им в обществото? Какви са техните позиции (и имат ли изобщо такива) по теми като адекватното представяне на жените в политиката, равноправието на работното място, недопускането на дискриминация по полов признак, превенцията на насилието, основано на пола, правото на аборт? Какво място отреждат те на жената в семейството?