Фондация БЦДИ участва в европейски проект, насочен към адаптиране на специализираните услуги за жени, пострадали от насилие по време на пандемията от КОВИД-19

Фондация БЦДИ е партньор по проекта „ТРЪСТ – Към приложими за обмен форми на подкрепа и средства в кризисни ситуации“ (TRUST – Towards Replicable forms of Support and Tools in Crisis Situations), финансиран по Програмата „Граждани, равенство, права и ценности“ на ЕС (с период на изпълнение месец май 2022 - май 2024 г.).

02/08/22

Координатор на проекта е Средиземноморският институт за джендър изследвания – Кипър, а консорциумът се състои от организации от 7 европейски държави - Португалия, Испания, Кипър, Италия, Гърция, България и Австрия, работещи в областта на превенцията и защитата от насилие, основано на пола и правата на жените. Проектът се основава на опита, натрупан от изпълнението на различни проекти и програми, и новите знания ще бъдат включенив актуализиран режим на работа за специализираните услуги за жени и деца - жертви на насилие.

Проектът ТРЪСТима за цел да допринесе за повишаване на капацитета и устойчивостта на специализираните услуги за жени за по-ефективно адаптиране и подобряване науслугите и интервенците в отговор на предизвикателствата, породени от кризата с КОВИД-19, както и за т.нар. период на постпандемия, за да се разработят стабилни механизми за подготовка за бъдещи извънредни ситуации и кризи.

Проектът предвижда изграждане на капацитет и обучение за професионалисти и проектиране и прилагане на протоколи, както и разработване на работни методи и инструменти в подкрепа на специализираните услуги за жени и техните деца, като се използва ориентиран към жертвата и пола специфичен подход.

Държавите партньори имат разнообразен опит по време на пандемията от КОВИД-19 и в периода на локдаун са прилагали различни политики и мерки за справяне с кризата, която засегна капацитета на услугите за пострадали от домашно насилие и обхвата на работа и начините на адаптация. От важно значение е разработените иновативни методи да бъдат запазени и разпространени, тъй като държавите-членки на ЕС преминават към период на пост-пандемия и е необходима систематизация на практическите инструменти и оперативни модели.