Фондация БЦДИ участва в европейски проект, насочен към адаптиране на специализираните услуги за жени, пострадали от насилие по време на пандемията от КОВИД-19

Фондация БЦДИ е партньор по проекта „ТРЪСТ – Към приложими за обмен форми на подкрепа и средства в кризисни ситуации“ (TRUST – Towards Replicable forms of Support and Tools in Crisis Situations), финансиран по Програмата „Граждани, равенство, права и ценности“ на ЕС (с период на изпълнение месец май 2022 - май 2024 г.).

02/08/22

Координатор на проекта е Средиземноморският институт за джендър изследвания – Кипър, а консорциумът се състои от организации от 7 европейски държави - Португалия, Испания, Кипър, Италия, Гърция, България и Австрия, работещи в областта на превенцията и защитата от насилие, основано на пола и правата на жените. Проектът се основава на опита, натрупан от изпълнението на различни проекти и програми, и новите знания ще бъдат включенив актуализиран режим на работа за специализираните услуги за жени и деца - жертви на насилие.

Проектът ТРЪСТима за цел да допринесе за повишаване на капацитета и устойчивостта на специализираните услуги за жени за по-ефективно адаптиране и подобряване науслугите и интервенците в отговор на предизвикателствата, породени от кризата с КОВИД-19, както и за т.нар. период на постпандемия, за да се разработят стабилни механизми за подготовка за бъдещи извънредни ситуации и кризи.

Проектът предвижда изграждане на капацитет и обучение за професионалисти и проектиране и прилагане на протоколи, както и разработване на работни методи и инструменти в подкрепа на специализираните услуги за жени и техните деца, като се използва ориентиран към жертвата и пола специфичен подход.

Държавите партньори имат разнообразен опит по време на пандемията от КОВИД-19 и в периода на локдаун са прилагали различни политики и мерки за справяне с кризата, която засегна капацитета на услугите за пострадали от домашно насилие и обхвата на работа и начините на адаптация. От важно значение е разработените иновативни методи да бъдат запазени и разпространени, тъй като държавите-членки на ЕС преминават към период на пост-пандемия и е необходима систематизация на практическите инструменти и оперативни модели.

 • 22/08/22
  Проект предоставя възможности за овластяване на жените, преживели насилие чрез предприемачество

  Фондация БЦДИ е партньор по проект „Овластяване на жените, преживели насилие чрез предприемачество“ (EASE - Empowering Adult Survivors of domestic violence through Entrepreneurship), чиято цел е подпомагане на преживели домашно насилие жени при тяхното възстановяване и професионална реинтеграция чрез програми за обучение и менторство в областта на предприемачеството. Осъществява се с подкрепата на Програма Еразъм+ на Европейската комисияв периода 2022 – 2025 г.Водещ партньор е Мюнхенското бизнес училище (Германия), а останалите участници в консорциума са IPAG Business School (Франция), University of New York in Prague, (Чехия), организацията Led By HER (Франция), ThinkYoung (Белгия) и Фондация „Български център за джендър изследвания“ (България).

 • 03/08/22
  Постоянният представител на България към ООН посланик Лъчезара Стоева беше избрана за председател на ИКОСОС

  Постоянният представител на България към ООН посланик Лъчезара Стоева беше избрана за председател на Икономическия и социален съвет на ООН (ИКОСОС) за периода 25 юли 2022 - 26 юли 2023 г., по време на пленарно заседание на Съвета на 25 юли.

 • 24/06/22
  Българката Геновева Тишева е преизбрана за член на Комитета на ООН по премахването на дискриминацията спрямо жените 2023-2026

  Българският кандидат Геновева Тишева е избрана за втори последователен мандат за член на Комитета на ООН по премахването на дискриминацията спрямо жените за периода 2023 – 2026 г. Изборите, които се проведоха на 23 юни 2022 г., в Ню Йорк, по време на 22-та среща на страните по Международната конвенция за премахване на всички форми на дискриминация спрямо жените, протекоха при голяма конкуренция. За освобождаващите се дванадесет места бяха издигнати двадесет и три експертни кандидатури. От общия брой на валидните 187 бюлетини Геновева Тишева получи 107 гласа в подкрепа, което е резултат за високо професионалните качества на българския кандидат и за успешната кампания, която беше проведена от българската дипломатическа служба.